Användarvillkor

Vid bokning ingår du avtal direkt med Move Your Mind AB

Användning av information eller materialet på denna webbplats sker helt och hållet på egen risk, som vi inte kan hållas ansvarig för. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.

Misstanke om otillåten användning av denna webbplats, kopiering eller plagiat innebär direkt avstängning från tjänsten utan återbetalning. Ärendet lämnas till advokat för vidare process med eventuellt yrkande på skadestånd.

På denna webbplats finns en del länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet för att ge dig ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplats (er). Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplats (er).

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet. Detta påverkar inte ditt pris hos leverantören.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige. 

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in om den som bokar eller skapar ett konto hos Move Your Mind AB.

Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka tjänster som bokas. normalt samlas namn, e-post och telefonnummer in. I samband med bokning av behandling även adress.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående bokningen. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling av Move Your Mind AB 

Hur länge lagras dina uppgifter?

Uppgifter lagras upp till 1 år om kunden inte använder tjänsten.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att

Rättigheter och Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Move Your Mind AB angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till info@moveyourmind.nu.

Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.