Pilates

Klassisk massage

Mindfulness

Hypnosterapi

Yoga

info@moveyourmind.nu

070-292 52 63

Hypnos är ett djupt avslappnat tillstånd då du är fullt medveten om vad som sker. Jag guidar dig ner i avslappningen. Under hypnosen ger jag sedan dig suggestioner (förslag) på förändringar som förstärker din utveckling och får dig att må bra.

 

Du bestämmer alltid själv vad du vill ta till dig och vad du vill göra. Och du kan alltid själv lätt ta dig ur det hypnotiska tillståndet.

 

Vi upplever dagligen korta stunder då vårt medvetande befinner sig i lätt hypnos (trance). Det kan vara när vi drömmer oss bort, när vi läser en bok eller när vi kör bil

Med hjälp av hypnoterapi kan du ändra oönskade beteenden och handlingsmönster. Du kan bli helt bli fri från t ex stress, fobier och föreställningar som hindrar dig i din personliga utveckling.

 

Du guidas in i en djupavslappnande hypnos och kommer på så sätt i kontakt med ditt undermedvetna. Du kan föreställa dig att du har en kontrollpanel i ditt undermedvetna som styr både fysiska och mentala funktioner.

Är du nyfiken på tanken om tidigare liv? Under en regressionshypnos leds du in i ett djupt avslappnat tillstånd där du får möjlighet att uppleva ett eller fler tidigare liv. Saker vi upplevt i tidigare liv kan finnas med som spår och beteenden som kan vara svåra att logiskt förklara. Genom att uppleva grundorsaken kan du bli befriad från oönskade beteenden.

 

”Tidigare liv”-terapin kan du göra även om du idag inte upplever dig ha problem. Du utforskar då bara dina inre minnen och ökar din insikt om att själen är odödlig.

Hypnos

Hypnoterapi

Regressionshypnos

(”Tidigare liv” terapi)

och får känslan av att inte minnas vägen du kört. Det är ett helt naturligt tillstånd då ditt logiska och analytiska sinne backar tillbaka och du får tillgång till ditt undermedvetna.

 

I ditt undermedvetna har du sinnesintryck samlade som du inte kan lyfta, men kan aktiveras av till exempel en doft, ett ord, hörsel- eller synintryck.

Med hypnosen får du tillgång till den och tillsammans kan vi justera, förbättra och utveckla dina beteenden både fysisk och mentalt.

 

Du är fullt medveten under hela hypnosen och då kan jag ställa frågor till dig för att finna underliggande orsaker till de besvär du kan uppleva.

 

Sessionen omfattar 1,5-2 timmar. Vi inleder med att gå igenom dina förväntningar och jag klargör hur hypnosen fungerar. Sedan leder jag ner dig i en djup avslappning där du kommer i kontakt med ditt undermedvetna, din inre visdom.

 

Att uppleva ett tidigare liv är en individuell upplevelse, en del ser bilder som på film, en del hör vad som sker, en del känner hur det känns. Ofta är det en blandning av upplevelser.

Hypnos kan med fördel användas för att komma åt olika typer av problem. Jag anser att hypnosen kommit lite i skymundan, och det vill jag råda bot på.

Hypnos

 

Hypnos är ett djupt avslappnat tillstånd då du är fullt medveten om vad som sker. Jag guidar dig ner i avslappningen. Under hypnosen ger jag sedan dig suggestioner (förslag) på förändringar som förstärker din utveckling och får dig att må bra.

 

Du bestämmer alltid själv vad du vill ta till dig och vad du vill göra. Och du kan alltid själv lätt ta dig ur det hypnotiska tillståndet.

 

Vi upplever dagligen korta stunder då vårt medvetande befinner sig i lätt hypnos (trance). Det kan vara när vi drömmer oss bort, när vi läser en bok eller när vi kör bil och får känslan av att inte minnas vägen du kört. Det är ett helt naturligt tillstånd då ditt logiska och analytiska sinne backar tillbaka och du får tillgång till ditt undermedvetna.

 

I ditt undermedvetna har du sinnesintryck samlade som du inte kan lyfta, men kan aktiveras av till exempel en doft, ett ord, hörsel- eller synintryck.

 

Hypnoterapi

 

Med hjälp av hypnoterapi kan du ändra oönskade beteenden och handlingsmönster. Du kan trycka ner eller helt bli fri från t ex stress, fobier och föreställningar som hindrar dig i din personliga utveckling.

 

Du guidas in i en djupavslappnande hypnos och kommer på så sätt i kontakt med ditt undermedvetna. Du kan föreställa dig att du har en kontrollpanel i ditt undermedvetna som styr både fysiska och mentala funktioner.

 

Med hypnosen får du tillgång till den och tillsammans kan vi justera, förbättra och utveckla dina beteenden både fysisk och mentalt.

 

Du är fullt medveten under hela hypnosen och då kan jag ställa frågor till dig för att finna underliggande orsaker till de besvär du kan uppleva.

 

Regressionshypnos

(”tidigare liv” terapi)

 

Är du nyfiken på tanken om tidigare liv? Under en regressionshypnos leds du in i ett djupt avslappnat tillstånd där du får möjlighet att uppleva ett eller fler tidigare liv. Saker vi upplevt i tidigare liv kan finnas med som spår och beteenden som kan vara svåra att logiskt förklara. Genom att uppleva grundorsaken kan du bli befriad från oönskade beteenden.

 

”Tidigare liv”-terapin kan du göra även om du idag inte upplever dig ha problem. Du utforskar då bara dina inre minnen och ökar din insikt om att själen är odödlig.

 

Sessionen omfattar 1,5-2 timmar. Vi inleder med att gå igenom dina förväntningar och jag klargör hur hypnosen fungerar. Sedan leder jag ner dig i en djup avslappning där du kommer i kontakt med ditt undermedvetna, din inre visdom.

 

Att uppleva ett tidigare liv är en individuell upplevelse, en del ser bilder som på film, en del hör vad som sker, en del känner hur det känns. Ofta är det en blandning av upplevelser.